bibliography

News Paper

 • Shimin Times2008 July7(Yukie Shirasawa)
 • Shimin Times2008 June 14(Yukari Yosizawa)
 • Yomiuri News Paper2008 June 13(Sizuko Tikada)
 • Shinano Mainiti News Paper-Matumoto Daira Town jyo-ho2008 May 24(Keiko Yatushiro)
 • Nagoya Times2006 November 24(Takasi Hioki)
 • Asahi News Paper2006 June 14(Takuji Yoshizumi)
 • Mainiti News Paper2005 May 25(Kenji Ishikawa)
 • Asahi News Paper2005 January 13(Kenji Ishikawa)
 • Yahagi Shinpo2005 January 1(Tie O-ya)
 • Asahi News Paper2003 January(Akiko Harasawa)
 • Gifu News Paper2001 May 13(Akiko Harasawa)
 • Thu-niti News Paper2001 May 12(Tetuo Domon)
 • Nikkei News Paper1999 November 4(Takaaki Miyama)
 • Nikkei News Paper1997 May 8(Takaaki Miyama)

Magazine

 • Paprika2008 August(Akimitu Suzuki)
 • S‐chan2007 July 3(Akimitu Suzuki)
 • Gekkan Nagoya2006 October 1(Satomi Kurahashi)
 • net-magazine "peeler2006 March 1(Yukiko Tanaka)
 • City Living vol.3872005 October 27(Kyo-ko Kato)
 • Gekkan Bijyutu−Representational Sculptor`s new ages2003 April(Kyo-ko Kato)
 • REX JARNAL 0662001 June(Eiji Takahashi)
 • Bijyutu Techo2000 January(Hidenori Kurita)

Catalogue

 • Welcome To My Garden1999(Yo-ko Noze)
 • TOYOTA community art vol.10−Roko Shirozu Exhibition1999(Takaaki Miyama)

page Top